Samtaler


Samtaler for deg/ dere som ønsker å jobbe med relasjoner eller egenutvikling. 


INDIVIDUALSAMTALER :

Individualsamtaler kan være nyttig i perioder av livet.

Det kan være for å sortere tanker eller "tenke høyt"

om livet og handle om f.eks. personlige utfordringer, sorg,

tro og tvil m.m.


Men alle står vi i en sammenheng. Enten det er i familie,

jobb eller klasse/ studiekamrater.

Etter behov kan også den/de det du ønsker være med i en samtale.

     

PARSAMTALER:

Det kan være klokt å investere i samtaler med en partner.

Det kan være om små hverdagsutfordringer eller større utfodringer.

Fokus kan være på kommunikasjon, å forstå ulikheter, oppdragelse av barn,

kriser, sykdom m.m.FAMILIESAMTALER

Samtaler med hele familien kan være en hjelp for å løse konflikter

eller snakke igjennom  ulike ting som har skjedd.


DEBRIEFING En terapiform etter en vanskelig opplevelse eller krise og katastrofe. Det kan være en hendelse man selv har vært med  om eller det man har fått høre gjennom hva andre har fortalt.  Det kan være en situasjon man har blitt påført som profesjonell hjelper av det man har hørt fra klient. Man går igjennom hendelseførløp for å redusere stress situasjonen har påført.