Kurs/utdanningMARTE MEO TERAPEUT UTDANNING    

VIDEO Se VIDEO 


Studie på 2 - 2 1/2 år - Ål, Hallingdal

Det er mulig å delvis bruke Skype  om reiseveien er lang til Ål. 


Det planlegges  en gruppe hvert år med start i sept.


Bruk av Skype gjør at man kan organisere utdanningen om man også bor et stykke bort.


Målgruppe: Helse og sosial personell med minimum 3 års universitets- eller høyskoleutdanning

Kursansvarlig:  Heidi Langegard, Marte Meo supervisor

Organisering:  Gruppesamlinger

Tilsammen 100 veiledningstimer

Gruppen treffes annen hver uke. 2-4 timer hver gang.

 

Dette er et grunnkurs som gir godkjenning som Marte Meo-terapeut /kollegaveileder. 

Til sertifiseringen skal man ha 5 prosesser, to av prosessene skal presenteres og fem skriftlige prosessbeskrivelser.

En godkjent Marte Meo License supervicor, vil sertifisere.

Kostnad: kr 10 000 Nkr pr. semester.

I tillegg kommer sertifisering, investering i  videokamera, PC  med filmredigeringsprogram

samt videokamera stativ.


Påmelding til:  heidi.langegard@gmail.com


Søknads frist.


Ring eller skriv om du har spørsmål.   tlf. 971 66 519

Heidi Langegard