Foreldreveiledning


             VIDEO  VIDEO "Ikke si ikke"


FORELDREVEILEDNING


Noen ganger trenger foreldre reflektere sammen med andre om hvordan  håndtere forskjellige situasjoner med barna.


Det kan være at babyen skriker, eller vil ikke spise. Praktiske råd om dette kan du få fra Helsestasjon, men jeg har fokus på kommunikasjonen mellom foreldre og barn som  også er svært viktig i vanskelige situasjoner. Det å lære seg hvordan ditt barn kommuniserer kan være nyttig og avgjørende.


Kanskje det  begynte bra når dere fikk barn. Men på et eller annet tidspunkt så ”tok barnet over”, og lyttet ikke og foreldrene mistet kontrollen.  Det kan være viktig å ha fokus på hvordan man kan lede et barn harmonisk og tydelig.


Overganger fra en aktivitet til en annen kan være vanskelige situasjoner. Noen foreldre har barn som er veldig forskjellig fra seg selv og kommunikasjonen blir vanskelig. Overganger kan være en utfordring. Når forelderen har oversikt og kan lede harmonisk er trygt for barnet.  Jo tryggere du er på å lede jo mer harmonisk vil samspillet bli.


Mitt fokus er på kommunikasjon og samspill mellom foreldre og barn i første rekke. Det kan også være aktuelt med fokus på  kommunikasjon mellom søsken og hele familien.


Dette er bare noen få eksempel på hva som kan være aktuelt å ha fokus på i veiledning.

Ta en tlf til meg så kan vi drøfte om det kan være aktuelt med foreldreveiledning.


Se også under Marte Meo .

Marte meo kan være en metode som kan være nyttig men det er ikke alltid det er den eneste og beste metoden.