Foreldreveiledning


             SE VIDEO  VIDEO "Ikke si ikke"


FORELDREVEILEDNING


Noen ganger trenger foreldre reflektere sammen med andre om hvordan  man kan møte barna i forskjellige situasjoner. Barn kan utfordre på mange måter, da er det viktig at vi som voksne er regulert og kan gi dem god utviklingstøtte. 


Veiledningen har fokus på kommunikasjon mellom foreldre og barn. Det å bli bevisst på hvordan ditt barn kommuniserer kan være nyttig og avgjørende. Alle barn er ulike og barnet selv er "bruksanvisningen". Gjennom å se på barnets reaksjoner kan vi som foreldre bli bedre til å veilede barnet i vanskelige situasjoner. På den måten kan man snu en vanskelig kommunikasjon til et godt og harmonisk samspill. Veiledningen har fokus er på kommunikasjon og samspill mellom foreldre og barn for å gi barnet den utviklingstøtte de trenger. 


Ring meg så kan vi drøfte om det kan være aktuelt med foreldreveiledning.


Se også under Marte Meo .