HeidiMy

SAMTALER

parsamtaler eller

Individual samtaler

FORELDREVEILEDNING.

med fokus på sampill

DEBRIEFING

Når man har opplevd noe vanskelig og trenger å sortere tanker, følelser og oppleveler. 

SAMTALE OG VEILEDNING 

kan eventuelt gjenomføres på

ZOOM, SKYPE , eller lign. 

MARTE MEO UTDANNING

For deg som har en helse/sosial utdanning og er intressert i samspill og kommunikasjon

 KURS i samspill og Marte meo,

 kommunikasjon 

TA KONTAKT 

Tlf 971 66 519

heidi.langegard@gmail.com