Marte Meo

 

HeidiMy

Foreldreveiledning Marte Meo

Familieterapi Parsamtaler

Individsamtal

 

 

 

MARTE MEO. VIDEO OM MARTE MEO

 

Marte Meo er en samspillsveiledning som

har fokus på tilknyttning og utviklingstøtte til barn

og mestringsstøtte til eldre mennesker i for

eksempel demensomsorg.

 

 

 

 

Et sitat fra en mor etter Marte Meo veiledning:

”Før Marte Meo-veiledningen var jeg og min mann overbevist om at vår sønn hadde en alvorlig diagnose, minst ADHD.

I dag tror vi ikke det og vi ser at når vi har et godt samspill, så fungerer hverdagen veldig bra.” ”Sist år så gruet vi oss til ferien, i år gleder vi oss! ”

 

 

Marte Meo-metoden brukes i veiledning av foreldre og barn, lærer og elev, pleier og bruker. Metoden er svært nyttig for barn med forskjellige utfordringer som AD/HD, autisme, Aspergers syndrom, utviklingsforstyrrelser og utviklingshemming. Metoden brukes også mye i eldreomsorgen f.eks Alzheimers syndrom.

 

Terapeuten filmer hverdagssituasjoner. Deretter redigeres filmen og filmen blir utgangspunkt for veiledningen.

 

HeidiMy tilbyr foreldreveiledning og utdanner Marte Meo terapeuter.

Se kurs og utdanning.

 

Marte Meo er en videoveiledningsmetode utviklet av Maria Aarts i Nederland for ca. 25 år siden. Metoden har spredd seg internasjonalt. Det er til i dag utviklet programmer innenfor mange fagområder fra premature babyer via barnehager og skoler til aldersdemente. Begrepet "Marte Meo" kommer fra latin og betyr “Av egen kraft”. Målet med Marte Meo er å gi hjelp til selvhjelp. Marte Meo-veiledning brukes forebyggende i helse sammenheng og som tiltak/behandling innenfor barnevern, familievern, fosterhjem, barne-og ungdomspsykiatri og habilitering (barn med spesielle behov). Metoden er system- og ressursorientert, og bygger blant annet på kunnskap fra den nyere spedbarnsforskningen, og tilknytningsteorier.

 

Mer info: se linker.